คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 (สสอ.เทิง)

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2561 (สสอ.เทิง)

อ่านต่อ