เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านต่อ